Onze mensen en organisatie

Lefier en haar medewerkers

Aantal medewerkers

Op 31 december 2019 waren er 346 medewerkers bij Lefier in loondienst, samen goed voor 312 fte. Het afgelopen jaar nam de formatie door (natuurlijk) verloop af met 25 fte. Ook voor de komende jaren neemt de formatie verder af door digitalisering en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Eind 2019 is het verhuurmutatieproces vernieuwd. Het proces is gedigitaliseerd en herschikt. Hierdoor komt de functie van verhuurmakelaar per 1 januari 2020 te vervallen en nemen we in 2020 van 27 medewerkers afscheid.

In-, door- en uitstroom:

In 2019 hadden we 42 vacatures waar 52 interne kandidaten op hebben gereageerd. Hierdoor en door andere interne verschuivingen vervulden 19 medewerkers tijdelijk een andere functie bij Lefier en kregen 23 medewerkers een andere vaste functie binnen onze organisatie.

Duurzaam inzetbaar

In 2019 zijn we gestart met het ontwikkelen van leerlijnen. Leerlijnen geven medewerkers handvatten hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen in de functie en mee kunnen groeien met de organisatie. In 2020 verbinden we deze leerlijnen aan de Lefier Academie.

In 2019 hebben we ook ontwikkelfaciliteiten opgezet. Deze zijn gebundeld in een boekje, en voorzien van de slogan: 'Wie bij Lefier werkt, wordt steeds knapper', aangeboden aan alle medewerkers van Lefier. De faciliteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de OR en ondersteunen medewerkers bij de duurzame ontwikkeling binnen en buiten Lefier. Het gaat hier enerzijds om persoonlijke ontwikkeling en groei, maar ook om vitaliteit om de laatste jaren voor je pensioen met plezier bij Lefier te kunnen blijven werken.

In 2019 hebben 40 medewerkers een persoonlijk ontwikkelassessment gevolgd om inzicht te krijgen in hun persoonlijke ontwikkelmogelijkheden en kansen. In 2020 ondersteunen we dit door deze persoonlijke assessments te koppelen aan o.a. Leerlijnen en ontwikkelassessments. Hiermee krijgen medewerkers en leidinggevenden tools in handen om concreet en zichtbaar te werken aan individuele en organisatieontwikkeling.

Opleiding en ontwikkeling

In 2019 hebben medewerkers in totaal zo’n € 81.000 besteed aan persoonlijke ontwikkeling vanuit het budget dat vanuit de CAO is toegekend. Daarnaast betrof de opleidingspost voor genoten Lefierbrede opleidingen (ihkv management ontwikkeling, leantrainingen en trainingen rondom Arbo verplichtingen) € 296.000.  Aan functiegerichte opleidingen op individueel niveau is in 2019 een bedrag van € 441.000 uitgegeven.

Stage en leerwerkplekken

We stellen ieder jaar stageplaatsen beschikbaar. In 2019 heetten we 24 mbo/hbo en bbl stagiaires welkom op verschillende afdelingen en locaties binnen Lefier.

Ziekteverzuim

Het verzuim is dit jaar ten opzichte van 2018 gedaald van 5,46% naar 5,09%. Het kort en middellang verzuim is dit jaar gedaald. Maar we zien dat het lang en extra lang verzuim is gestegen. Vanuit de goede ervaringen in 2019 geven we ook in 2020 met behulp van gerichte interventies aandacht aan het verzuim.

Voorkant van het boekje voor alle medewerkers en managers van Lefier
Voorkant van het boekje voor alle medewerkers en managers van Lefier

Doorontwikkeling Lefier

Voor de periode 2016-2020 heeft Lefier het Doorontwikkelplan Goed Wonen, Stabiele Basis opgesteld. Doel van dit doorontwikkelplan was om de verbeterpunten van de visitatie uit 2016 aan te pakken en de bedrijfslasten in vier jaar terug te brengen naar het sectorgemiddelde.

2019 heeft in het teken gestaan van het verder verbeteren van de twee hoofdbedrijfsprocessen dagelijks onderhoud en verhuur en incasso. Over wat gebeurd is binnen dagelijks onderhoud is veel te lezen in het hoofdstuk Rentmeesterschap. Dit proces hebben we kunnen doen zonder ingrijpende consequenties voor de organisatie en medewerkers. Anders is dat geweest bij het verhuurproces. Daar heeft een ingrijpende reorganisatie plaats gevonden, waarbij ruim 21 formatieplaatsen geschrapt zijn en het proces eenvoudiger, digitaler en klantvriendelijker is gemaakt.

Mede dankzij deze stappen ligt Lefier op koers om in het laatste jaar van het Doorontwikkelplan op het punt te komen dat niet alleen de maatschappelijke doelstellingen uit het plan, maar ook de verlaging van de organisatiekosten, in voldoende mate gerealiseerd zijn.

Organogram Lefier

Volgend hoofdstuk: Bestuur en toezicht