• In het aardbevingsgebied pakken we het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad weer op.
  • We zetten ons vermogen (ook van de niet-DAEB tak) maximaal in voor onze maatschappelijke taak.

Zelfstandigheid

Lefier is een inclusieve huisvester: iedereen kan bij ons terecht voor een woning, ongeacht financiƫle, fysieke, verstandelijke of psychische beperking en we bieden passende dienstverlening aan voor al onze klanten. Dat wil zeggen:

  • We ontwikkelen nieuwe kleinschalige woonvormen voor kwetsbare huurders samen met onze stakeholders.
  • We stellen voldoende woningen beschikbaar voor de uitstroom uit Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.
  • We streven naar tevreden klanten door een optimale en klantvriendelijke dienstverlening.
  • We ontwikkelen nieuw leefbaarheidsbeleid.

Verbinding

  • We betrekken stakeholders formeel en informeel bij onze strategische keuzes.
  • We ontwikkelen participatiebeleid en geven verdere invulling aan stakeholdermanagement.
  • We zijn regionaal zichtbaar en goed benaderbaar.
  • We werken innovatief samen met partners en delen kennis