Afhandeling van schade

Schades aan woningen en gebouwen worden door Lefier opgenomen en gedocumenteerd. De schade-afhandeling wordt geregeld door TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen). Om de afhandeling van schademeldingen te bespoedigen, besloten TCMG en corporaties dat de corporaties deze schades zelf af kunnen handelen.

Huurders krijgen een vergoeding van de TCMG voor het melden van schades. Voor de werkzaamheden die Lefier uitvoert rondom de opname en afhandeling van aardbevingsschades, krijgen we compensatie van de TCMG. 

Het proces van afhandeling van de schades loopt voorspoedig. Praktisch alle gemelde schades worden goedgekeurd. In het eerste kwartaal van 2019 heeft Lefier een brochure opgesteld over hoe je schades kunt melden en hoe het proces van verdere afhandeling eruit ziet. Deze brochures zijn en worden verspreid onder onze huurders in het aardbevingsgebied.

Schaepmanstraat Hoogezand

In Hoogezand viel in 2018 een van de penanten (gemetselde stenen in de gevel) van een woning aan de Schaepmanstraat uit de gevel. Hetzelfde dreigde te gebeuren bij de naastgelegen woningen. Het ging in totaal om 111 woningen, waaronder 60 huurwoningen van Lefier en 51 woningen in particulier bezit. TCMG en Lefier maakten goede afspraken over de afhandeling van de schade, zowel op organisatorisch gebied als over de kosten. Lefier heeft gezorgd voor de afhandeling van de schade aan alle woningen. De herstelwerkzaamheden aan alle 111 woningen waren in oktober 2019 afgerond. Deze werkzaamheden vallen binnen de kaders van de Woningwet. 

Gezamenlijk strategisch voorraadbeleid

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (AW) drongen er bij de corporaties op aan om te komen tot een gezamenlijk strategisch voorraadbeleid. Daarmee zou het extra geld voor de aanpak van aardbevingsschade optimaal besteed kunnen worden. Bovendien zouden de corporaties gezamenlijk veel beter in kunnen spelen op toekomstige krimp. De samenwerkende corporaties in De kracht van acht (KR8) en C14 spraken hierop het voornemen uit om in 2020 tot een gezamenlijk strategisch voorraadbeleid te komen. Het gebied waar dit over gaat, is nog niet definitief bepaald. Wel is duidelijk dat het een gebied wordt waarin zowel aardbevingen als krimp voorkomen. Tijdens een overleg begin september 2019 hebben corporaties, WSW en AW de eerste inhoudelijke resultaten besproken. Ook is een plan van aanpak opgesteld voor de vervolgstappen. Een werkgroep Vastgoedsturing gaat een en ander in beeld brengen. In deze werkgroep zijn alle deelnemende corporaties vertegenwoordigd.