Lefier wil zorgen voor voldoende geschikte en betaalbare woningen voor de huurders in ons werkgebied. Door te investeren in meer duurzame woningen dalen de energielasten. Daarmee blijft wonen betaalbaar. En ook door woningen te slopen en (minder) nieuwe woningen te bouwen, dragen we bij aan het realiseren van onze doelstellingen op het gebied van beschikbaarheid (krimp en groei), betaalbaarheid en duurzaamheid. Onderstaand figuur geeft een overzicht van wat we de komende 10 jaar moeten doen om dat voor elkaar te krijgen: