In 2019 verhuurde Lefier 61 woningen aan statushouders. We hebben daarin minimaal 160 personen gehuisvest. Zo’n 1,9 procent van de woningen die in 2019 van huurder wisselden, kregen een statushouder als nieuwe huurder.

In de eerste helft van 2019 haalden we de taakstelling niet. Dit kwam doordat de gemeenten in ons werkgebied minder statushouders hoefden te huisvesten. Anders gezegd: de woningen waren er wel, maar de kandidaten niet. Dit landelijke probleem heeft te maken met een relatief hoge taakstelling ten opzichte van een lagere instroom van vluchtelingen. In de tweede helft van 2019 besloot het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) samen met de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) om hier iets aan te doen. In veel noordelijke gemeenten is het aantal te huisvesten statushouders daardoor verhoogd.