We hebben onze taakstelling niet in alle gemeenten gehaald. Dit komt onder meer omdat zorginstellingen nog niet goed weten hoe en waar ze cliënten aan kunnen melden voor zelfstandige woonruimte.Hierover zijn we in gesprek met de verschillende gemeenten en zorgpartijen.

In alle gemeenten in ons werkgebied spraken we in 2019 met zorgpartijen over het opstellen van gezamenlijke randvoorwaarden voor het huisvesten van cliënten. Daarnaast spraken we over een gezamenlijke aanpak. Die aanpak moet  gericht zijn op betere signalering, begeleiding, rolverdeling en overleg, zodat helder is wie wat doet. Het uiteindelijke doel van de aanpak is behoud van de leefbaarheid in de wijk. In de gemeente Emmen ondertekenden we inmiddels samenwerkingsafspraken hierover. In 2019 beschreven Lefier, gemeenten en zorgpartijen gezamenlijk de klantreis van instroom in Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang tot aan het zelfstandig wonen. Dit is de basis waarop we de komende jaren met elkaar willen samenwerken.