De controle verklaring van de onafhankelijk accountant bij de jaarrekening is op de volgende pagina's opgenomen.