Voor de periode 2016-2020 heeft Lefier het Doorontwikkelplan Goed Wonen, Stabiele Basis opgesteld. Doel van dit doorontwikkelplan was om de verbeterpunten van de visitatie uit 2016 aan te pakken en de bedrijfslasten in vier jaar terug te brengen naar het sectorgemiddelde.

2019 heeft in het teken gestaan van het verder verbeteren van de twee hoofdbedrijfsprocessen dagelijks onderhoud en verhuur en incasso. Over wat gebeurd is binnen dagelijks onderhoud is veel te lezen in het hoofdstuk Rentmeesterschap. Dit proces hebben we kunnen doen zonder ingrijpende consequenties voor de organisatie en medewerkers. Anders is dat geweest bij het verhuurproces. Daar heeft een ingrijpende reorganisatie plaats gevonden, waarbij ruim 21 formatieplaatsen geschrapt zijn en het proces eenvoudiger, digitaler en klantvriendelijker is gemaakt.

Mede dankzij deze stappen ligt Lefier op koers om in het laatste jaar van het Doorontwikkelplan op het punt te komen dat niet alleen de maatschappelijke doelstellingen uit het plan, maar ook de verlaging van de organisatiekosten, in voldoende mate gerealiseerd zijn.