De gemiddelde rentevoet welke is gehanteerd bij de geactiveerde rente bedraagt 2,38% (2018: 2,45%). 

* De hiervoor vermelde rentelast van langlopende schulden kan als volgt worden gespecificeerd: