Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden