De ontvangen vergoedingen zijn gewijzigd als gevolg van:

  • wijziging inkooptarieven 
  • lagere vergoedingsderving wegens leegstand
  • hogere vergoedingsderving wegens oninbaarheid