De "te ontvangen netto huur" is gewijzigd als gevolg van:

  • Verhoging van de huren wegens algemene huuraanpassing per 1 juli 2019 (€ 1,4 miljoen)
  • Het in exploitatie nemen van nieuwe woningen en woongebouwen of van aangekochte woningen (€ 2,5 miljoen)
  • Verlaging als gevolg van minder woningen in beheer door verkoop en sloop (-/- € 0,7 miljoen)
  • Verlaging van de huuropbrengsten door overige mutaties en effect vorige jaren (-/- € 1,4 miljoen)
  • Verlaging door meer huurderving door leegstand wegens kortere leegstand (-/- € 0,2 miljoen)
  • Verlaging door meer huurderving door oninbaarheid (-/- € 0,2 miljoen)

De geografische onderverdeling van de bruto huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven: