Inbegrepen in de stand per 31 december 2019 zijn bedragen met een: