Lefier heeft twee extendible leningen in haar portefeuille. Deze leningen zijn verstrekt door NWB (Fortis Bank).


Marktwaarde embedded derivaten per 31 december 2019: