Het vervalschema van de langlopende schulden in de komende 5 jaren is hieronder weergegeven: