Herwaarderingsreserve

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt: