Overige reserves

Het verloop van de overige reserves is als volgt: