Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.