Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen