De mutaties in DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn in het navolgende schema samengevat: