De top-drie-redenen voor bezoek aan een klantpunt zijn:

  1. 41%       Zoeken van woonruimte
  2. 13%       Afspraak voor intake, sleutels en contract
  3. 13%       Vragen over betalen huur

Het komende jaar breiden we onze digitale dienstverlening verder uit. Hierdoor, én door het nieuwe verhuur- en incassoproces, verwachten we dat het aantal bezoekers op de klantpunten zal teruglopen en zullen we de openingstijden aanpassen.