Activiteiten Treasury Jaarplan 2019

In  2019 is voor € 65 miljoen aan financiering aangetrokken en is er € 20 miljoen gestort op een bestaande leningen met een variabele hoofdsom. Hiermee blijft Lefier binnen de gestelde €  65,5 miljoen  aan  nieuwe  financiering  gecontracteerd van het Treasury jaarplan.  De nieuwe financiering is (inclusief opslagen) tegen een couponrente van 2,77% gecontracteerd.