Onze vastgoedportefeuille bestaat ultimo 2019 uit de volgende onderdelen: