Nadere duiding

Lefier heeft voldoende vermogen om de huidige en toekomstige verplichtingen en risico’s op de vangen. De LTV van de DAEB
portefeuille zit tot en met 2024 (72,5%) met een veilige marge beneden de norm, in de 2e vijfjaarsperiode komt deze dicht tegen de
norm aan. Kijken we naar de positie van de gehele corporatie dan is het beeld dat we in de periode tot en met 2030 ruim 5
procentpunt beneden de norm blijven.