2019 was het eerste volledige jaar nadat we ons huurbeleid in 2018 hebben ingevoerd. Dit jaar stond in teken van enkel huurverhoging of bevriezing. Huurders met huurprijzen waarbij de streefhuur hoger was dan de huidige huurprijs hebben een huurverhoging gekregen van maximaal 4,1%. Bij huurders waarbij de nieuwe streefhuur lager is dan de huidige huurprijs hebben we de huren bevroren.

In de gemeente Midden-Groningen hebben we de invoering van ons nieuwe huurbeleid nog moeten uitstellen. Vanwege gemaakte prestatieafspraken vond in Midden-Groningen geen huurverhoging plaats.

 Studentenkamers (onzelfstandige sociale woningen) vielen ook niet onder dit nieuwe huurbeleid. We zijn bezig met het vaststellen van een eigen huurbeleid voor deze doelgroep. Zij kregen in 2019 een huurverhoging van 1,6% per 1 juli 2019.