Instemmingsverzoeken

Naast het behandelen van adviesaanvragen stemden we in 2019 in met drie instemmingsverzoeken:

  • Werving & Selectie
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie
  • Kwaliteitsmonitoring KCC

De OR kreeg nog twee andere instemmingsverzoeken voorgelegd: Secundaire arbeidsvoorwaarden en Ontwikkelfaciliteiten. Gedurende het proces en in overleg met de bestuurder constateerden we dat deze instemmingsverzoeken een andere kwalificatie hebben gekregen, waardoor ze niet meer instemmingsplichtig zijn.

Vooruitblik 2020

We beginnen het jaar 2020 met het verwelkomen van ons nieuwe OR-lid Janna Speelman en onze nieuwe bestuurder Elles Dost. Margriet Drijver zal zaken in een overdrachtsdossier aan haar overgedragen, waarmee de continuïteit van ingezette stappen is gewaarborgd.

2020 wordt hèt jaar van de afronding van het Doorontwikkelplan 2016-2020 èn het jaar van de implementatie van het Verhuurmutatieproces.

Wij zien als een belangrijke taak voor de nieuwe bestuurder om het directieteam samen te stellen en verder te gaan bouwen aan de organisatie. In het voorjaarsoverleg artikel 24 spreken we met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen en de bestuurder. Op de agenda staan de doorontwikkelkoers van Lefier na 2020 en de daarbij behorende adviesaanvragen en instemmingsverzoeken.

Een van de uitdagingen voor 2020 is hoe we de medezeggenschap binnen Lefier gaan waarborgen voor de toekomst, zodat de Wet op de Ondernemingsraad ook na 70 jaar nog steeds waardevol is voor Lefier.