De leden van de raad van commissarissen van Lefier verklaren kennis te hebben genomen van het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening en de daarbij behorende door de accountant afgegeven goedkeurende controleverklaring.

De raad van commissarissen heeft goedkeuring verleend aan het jaarverslag en heeft besloten om de jaarrekening vast te stellen.

Groningen, 20 april 2020
 

E.V. Koenen (Eric) (M)

 

H. Donkervoort (Ineke) (V)

 

L.T. van Bloois (Leendert) (M)

 

W. van Olst (Wichert) (M)
 

W. van Gent (Ineke) (V)