In 2019 is ook het proces van werving en selectie van de nieuwe bestuurder doorlopen. Het leidde tot de benoeming van Elles Dost met ingang van 1 januari 2020. Het proces bood de raad gelegenheid om uitvoerig in gesprek te gaan met OR, huurdersorganisaties, wethouders, directie, management en adviseurs bij Lefier. Deze gesprekken vertaalden we in een profiel dat het volgende centraal stelt:

  • Verbinden, binnen én buiten de organisatie, zichtbaarheid en benaderbaarheid
  • Maatschappelijke bewogenheid
  • Goede politieke antenne
  • Focus op het verbeteren van de bedrijfsvoering
  • Achtergrond in de volkshuisvesting en wortels in het noorden als belangrijke pre

Dit profiel is voor advies voorgelegd aan zowel OR als huurdersorganisaties. De selectiegesprekken vonden plaats in twee gemengde commissies van RvC, OR, directie en stafmanagers. De conclusie was een unanieme wens om Elles Dost te kiezen als de nieuwe bestuurder. De manier waarop dit proces is doorlopen en de uitkomst ervan, geeft de raad vertrouwen dat Lefier onder leiding van Elles Dost de door Margriet Drijver ingezette lijn voortzet en ervoor zorgt dat Lefier klaar is voor het volgende decennium.