Per 7 april 2020 is de heer Wichert van Olst als opvolger van de heer van Kesteren tot de RvC is toegetreden.

In 2019 was er twee keer overleg conform artikel 24 WOR tussen RvC (commissie bestuurszaken), OR en bestuurder, waarbij we de ontwikkeling van de organisatie bespraken en beelden uitwisselden.

In 2019 sprak de RvC ook regelmatig met de huurdersorganisaties. Zo waren we in maart als toehoorder bij het reguliere bestuurlijk overleg over de jaarlijkse Kaderbrief. In juli nam een delegatie van de RvC deel aan een informeel overleg tussen huurdersorganisaties, bestuur/directie en een delegatie van de RvC.

Tot slot maakte de commissie maatschappelijk presteren in de laatste maanden van 2019 weer een start met de periodieke ronde langs de afzonderlijke huurdersorganisaties.